Hvad er psykomotorisk terapi?

Psykomotorisk terapi tager udgangspunkt i sammenhængen mellem krop, følelser, tanker (kognition) og omgivelserne.

I online psykomotorisk terapi vil du gennem samtale og øvelser lære at bruge mentale og kropslige værktøjer til at mestre kriser, angst og uro samt generelt at forbedre din livskvalitet og øge din sundhed.

Du kan have gavn af psykomotorisk terapi ved kropslige udfordringer såsom spændinger, smerter, uro og hjertebanken, eller mentale og sociale udfordringer i form af bekymringer, tankemylder, søvnbesvær og angst .

For os er det vigtigt at møde vores klienter med respekt og forståelse. Det er det enkelte menneske der er i centrum – ikke problematikken eller diagnosen. Terapien tager udgangspunkt i de muligheder og ressourcer du har til rådighed, og vi hjælper dig, så du bedre kan:

– Lytte til og forstå kroppens signaler så du kan navigere tryggere i verden
Blive bevidst om dine muligheder og grænser
Tolke tanker og følelser, og gøre dem til hensigtsmæssige handlinger
Regulere dit nervesystem

Som mennesker er vi programmeret til at reagere på stressede situationer, kriser og forandringer. Reaktionen sker altid gennem vores krop, i immunforsvaret og i nervesystemet, som enten kan aktivere eller hæmme forskellige fysiske og psykiske reaktioner. Balancen i vores krop og nervesystem er derfor essentiel i forhold til at kunne regulere kroppens energiniveau, og dirigere ressourcer derhen hvor der er brug for dem.
Det er derfor alment menneskeligt at vi har brug for at kunne mærke kroppen og dens signaler, både af behag og ubehag, for at kunne navigere hensigtsmæssigt i livet. Det er netop det, du får hjælp til hos en psykomotorisk terapeut.


Uddannelsen til psykomotorisk terapeut er en 3 ½ årig sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse.