Online terapi mod psykisk og fysisk uro, smerter og hudsult – altid til halv pris

Denne tid udfordrer mange, da vores vilkår er forandrede, og muligheden for kontakt er en anden. For mange kan det være en hjælp at få terapi i eget hjem. Nogle finder det givende ikke at skulle bruge tid på transport, mens andre angste for at skulle ud ad døren eller ikke er tilstrækkeligt mobile.

Psykomotorisk nødhjælp er et tilbud om online professionel terapeutisk behandling. Vi tilbyder samtaler og øvelser der søger at skabe bevidsthed på både krop, psyke og adfærd, som kan give nye handlemuligheder og lindre symptomer. Læs mere om psykomotorisk terapi her.

Vi kan bl.a støtte i forhold til:

– Stress, angst og depression
– Kroniske smerter, muskelspændinger, kropslige problemstillinger
– Ensomhed, selvomsorg, hudsult (savn efter berøring)
– Udfordringer med relationer, håndtering af konflikter, manglende trivsel
– Nyt arbejdsmiljø og arbejdsrelateret stress
– Manglende motivation til eksempelvis træning, behov for nye vaner, håndtering af nye livsvilkår
– Senfølger efter traumer, omsorgssvigt og overgreb

Prisen for online terapi er 150 eller 300 kr. afhængig af om du ønsker en halv eller en hel times terapi.

Vi tilbyder en gratis indledende samtale, hvor du kort kan fortælle om dine udfordringer, og du kan finde ud af om psykomotorisk nødhjælp er noget for dig. Du kan derefter vurdere, om du ønsker at booke en session.

Se ledige tidspunkter under Bestil en tid og læs mere om de forskellige terapeuter under Terapeuter.